Hevosen hyvinvointi

Hevosen hyvinvointi turvataan sillä, että hevosen omistajalla on riittävästi tietoa hevosen hyvinvoinnin kannalta tärkeistä yksityiskohdista. Erityisesti hevosen ruokintaan, valmennukseen ja päivittäiseen hoitoon liittyvät yksityiskohdat on hyvä tuntea.

Jos pidät hevostasi täysihoitotallissa, on tallin täytettävä Maa- ja Metstalousministeriön asetuksen säätämät vaatimukset ja suositukset. Näitä ovat esim. tietyt vaatimukset karsinan koosta, katon korkeudesta ym. joita on noudatettava. Talliympäristön on oltava hyvä, eikä hevosta saa altistaa vedolle, kosteudelle, pölylle tai melulle. Pidä aina huolta, että hevosella on riittävästi kuivia kuivikkeita. Hevosen ollessa pihatossa, sillä on oltava suoja sadetta, tuulta ja auringonpaistetta vastaan. Hevosen ollessa ulkona myös talvet, pihatossa on oltava kuiva ja puhdas makuupaikka.

Hevosen tulee saada riittävästi hyvää ja tasalaatuista rehua. Jos hevosella ei ole heinää vapaasti saatavilla, tulisi se ruokkia vähintään kolme kertaa päivässä, mieluiten useammin. Puhdasta vettä hevosella tulisi aina olla vapaasti saatavilla.

Hevosen tulee päästä ulos päivittäin, mieluiten myös tarhaan. Sillä tulisi mielellään olla mahdollisuus olla samassa tarhassa muiden hevosten kanssa, tai sillä tulisi olla mahdollisuus jonkinlaiseen kontaktiin muiden hevosten kanssa. Tarhoissa olisi hyvä olla jonkinlaisia virikkeitä, esim. pallo, tai koivunoksat, jottei hevonen tylsistyisi. Aitojen täytyy olla sellaiset, ettei hevonen voi loukata itseään niihin. Sähkölankojen tulee olla kireällä ja piikkilankoja ei saa käyttää.

Hevonen voi hyvin saadessaan riittävästi liikuntaa, ja liikunnan tulisi olla mahdollisimman monipuolista ja vaihtelevaa. Näin lihaskunto paranee ja hevonen saa purettua kaiken mahdollisen energian.

Hevosta tulee valvoa päivittäin myös laitumella. Varmista että hevonen voi hyvin. Laadi hevoselle sellaiset rutiinit kaikessa työssä, että hevosesta tulee iloinen ja tasapainoinen ja nauttikaa tästä yhdessä!

Spara

Yksikään tuote ei vastaa valittuja suodattimia.