• 60 päivän avokauppa
  • Turvallista kauppaa
  • Pienin toimitettava tilaus on 20 €

Suosikkini

Lataa lisää tuotteita

Vastuumme

Sosiaaliset kysymykset ja työympäristö ovat Hööksille erittäin tärkeitä. Toimimme niiden parissa aktiivisesti ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Selvitämme kaikki mahdolliset väärinkäytökset toimittajiemme kanssa, jotta voimme varmistaa vaatimusten noudattamisen. Mahdolliset puutteet pyrimme korjaamaan kaikin käytettävissä olevin tavoin.

Hööksin liikeideana on myydä ja valmistaa laadukkaita tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Sisäänostajamme etsivät tarkoin menetelmin toimittajia, jotka täyttävät ympäristö- ja laatuvaatimuksemme. Meillä on laaja asiakaskunta ja markkinat, joilla otamme huomioon myös tulevat sukupolvet. Siksi pyrimme selkein toimenpitein edistämään kestävää kehitystä ja tiedostamme, että ympäristön tila ja sosiaalinen hyvinvointi ovat pitkällä tähtäimellä taloudellisen kehityksen edellytyksiä.

Sosiaalinen vastuu on yksi Hööksin toiminnan perusarvoista, ja meillä on tiukat toimittajien eettisyyttä ja moraalia koskevat vaatimukset. Haluamme varmistaa asiakkaille, että myymämme tuotteet on valmistettu lainmukaisissa työoloissa ihmisiä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Toimittaja vastaa itse siitä, että toimittajan ja tämän alihankkijoiden tuotantoprosessi noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta, YK:n lapsen oikeuksien sopimusta sekä ILO:n työehtoja ja työntekijöiden oikeuksia koskevia yleissopimuksia ja että toimittaja noudattaa kaikessa toiminnassaan kyseisen maan lainsäädäntöä. Hööks haluaa varmistaa, ettei kenenkään perusihmisoikeuksia loukata ja kenenkään fyysistä tai psyykkistä terveyttä ei vahingoiteta. Emme siis hyväksy esim. lapsityövoiman käyttöä, vaarallista työympäristöä tai kohtuuttomia työoloja. Nämä ja muutkin ohjeet sisältyvät Hööksin Code of Conduct -toimintaohjeeseen, joka toimittajiemme on hyväksyttävä ja allekirjoitettava.

Hööks on jäsenenä pohjoismaisessa kemikaaliryhmässä, jossa keskustellaan tuotantoprosesseista ja tuotteiden sisältämistä kemikaaleista sekä muun muassa siitä, miten voimme parantaa ympäristöajatteluamme niin toimialallamme kuin eri tuotantomaissa. Olemme myös solmineet Swerea IVF:n kanssa sopimuksen tuotteidemme kemikaalipitoisuuksien valvonnasta pistokokein voimassa olevan lainsäädännön, kuten REACH- ja POP-asetusten, mukaisesti. Hööksillä on sopimus myös Djurens Rätt -järjestön kanssa ”Fake fur policy” -käytännöstä eli siitä, ettemme käytä aitoa turkista ja että käyttämämme nahka on elintarviketuotannon sivutuote.

Vaikka asetamme toimittajillemme tiukat vaatimukset, emme voi tietenkään täysin taata, että kaikki toimittajat noudattavat niitä aina. Voimme kuitenkin päättää yhteistyön, jos tietoomme tulee, ettei toimittaja noudata vaatimuksiamme täysimääräisesti eikä ole halukas ryhtymään toimenpiteisiin tuotantotapojensa muuttamiseksi. Tavoitteenamme on kuitenkin aina kehittää toimintaamme, parantaa työolosuhteita tuotantolaitoksissa yhteistyössä toimittajien kanssa ja kohentaa kaupan avulla toimittajien toimintamaiden elintasoa.

BOM!

Webbläsaren du använder är diskad.

Vi rekommenderar dig att uppleva nya hemsidan med någon av följande webbläsare:

Google Chrome, SafariFirefox eller Microsoft Edge.