• 60 päivän avokauppa
  • Turvallista kauppaa
  • Pienin toimitettava tilaus on 20 €

Suosikkini

Lataa lisää tuotteita

Kestävyystyö

Hööksin vastuu

Hööksillä on tavarantoimittajia Euroopassa ja muualla maailmassa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme parasta laatua ja palvelua sekä parhaat hinnat.

Sosiaaliset kysymykset, työympäristö ja ympäristöasiat ovat Hööksille erittäin tärkeitä. Toimimme niiden parissa aktiivisesti päivittäin ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Käsittelemme aihetta useilla aloilla ja huomioimme sen kaikissa prosessin vaiheissa aina ideasta valmiiseen tuotteeseen.

Hööksin tavoitteena on kehittää toimintaa jatkuvasti, parantaa työoloja yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa ja kohentaa elintasoa näiden kotimaissa kaupan avulla.

Suunnittelu ja hankinnat

Suunnittelulla ja hankinnoilla on suuri merkitys siihen, millainen vaikutus Hööksin toiminnalla on ihmisiin ja ympäristöön arvoketjussa. Siksi pyrimme tekemään mahdollisimman hyviä valintoja tuotekehitysprosessin alusta lähtien.

Hööksin sisäänostajat etsivät tarkoin menetelmin tavarantoimittajia, jotka täyttävät ympäristö- ja laatuvaatimuksemme. Meillä on laaja asiakaskunta ja markkinat, joilla otamme huomioon myös tulevat sukupolvet. Asetamme korkeat laatuvaatimukset materiaalien ja tavarantoimittajien valinnassa. Testaamme itse tuotteemme varmistaaksemme, että ne täyttävät ne vaatimukset, jotka asetamme tuotteiden toimivuudelle, laadulle ja turvallisuudelle.

 

Työympäristö

Sosiaalinen vastuu on yksi Hööksin toiminnan perusarvoista, ja meillä on tiukat tavarantoimittajien eettisyyttä ja moraalia koskevat vaatimukset. Haluamme olla varmoja siitä, että myymämme tuotteet on valmistettu lainmukaisissa työoloissa ihmisiä, ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Selvitämme kaikki mahdolliset väärinkäytökset toimittajiemme kanssa, jotta voimme varmistaa vaatimusten noudattamisen. Pyrimme korjaamaan kaikin käytettävissä olevin tavoin mahdolliset puutteet taataksemme, etteivät ne toistu.

Pyrimme luomaan pitkäaikaiset suhteet tavarantoimittajiimme, jotta voimme yhteistyössä parantaa työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyttä.

 

Amfori – BSCI

Voidakseen entistä paremmin priorisoida ja edistää sosiaalista vastuutaan Hööks on nyt myös Amfori – Business Social Compliance Initiative, BSCI:n jäsenyritys. Amfori-BSCI on eurooppalainen yritysten yhteistyöorganisaatio, johon on liittynyt yli 2 000 jäsenyritystä, jotka noudattavat samoja toimintaperiaatteita. Toimintaperiaatteet perustuvat YK:n ihmisoikeuksia ja lapsen oikeuksia koskeviin periaatteisiin sekä kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksiin, joita kaikki jäsenet sitoutuvat noudattamaan hankintaketjuissaan. Amfori-BSCI:n jäsenenä saamme käyttöön työkaluja ja verkoston, joiden avulla voimme auttaa toimittajiamme luomaan kestävämpiä työpaikkoja.

 

Lisätietoja Amfori-BSCI:stä saat osoitteesta: www.amfori.org.

  

Seuranta

 

Seuraamme tavarantoimittajiemme toimintaa Amfori-BSCI-yhteistyön kautta sekä tekemällä tavarantoimittaja-arviointeja ja -käyntejä.

Intiassa teemme yhteistyötä laatutarkastuksia tekevän yrityksen kanssa ja tarkastamme ja arvioimme sekä vanhoja että uusia tavarantoimittajia. Kuukausittain tehdään useita käyntejä tavarantoimittajien luo, ja jokainen tilaus tarkastetaan ennen tehtaalta toimitusta.

Asetamme korkeat vaatimukset tavarantoimittajillemme. Jos tietoomme tulee ohjeiden laiminlyöntejä tai tavarantoimittaja ei ole valmis tekemään tuotantoa koskevia muutoksia, voimme lopettaa yhteistyön. Tavoitteenamme on kuitenkin aina kehittää toimintaamme, parantaa työolosuhteita tuotantolaitoksissa yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa ja kohentaa elintasoa tuotantomaissamme kaupan avulla.

Kemikaalien käsittely

Hööksin kemikaalipolitiikka noudattaa voimassa olevia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja sekä EU:n lakeja. Noudatamme myös vapaaehtoisia rajoituksia. Haluamme rajoittaa ja valvoa ihmisten ja ympäristön terveyttä vaarantavien haitallisten kemikaalien käyttöä.

 

Käytämme valvonnan tehostamiseen ja tuotteidemme kemikaalipitoisuuden selvittämiseen työkalua, jolla voimme kartoittaa tuotteiden ainesosat ja mahdollisesti sisältämät vaaralliset kemikaalit. Näin me yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa voimme keskittyä tuotteen kannalta oleellisiin kemikaaleihin.

Hööks on pohjoismaisen kemikaaliryhmän jäsen. Järjestö jakaa tietoa tuotantoprosesseissa ja tuotteissa käytettävistä kemikaaleista. Säännöllisissä kokouksissa saamme ajantasaista tietoa voimassa olevista laeista ja määräyksistä. Näin voimme kehittää toimintaamme ja pystymme paremmin pienentämään ympäristövaikutuksiamme.

Tavarantoimittajat testaavat pyynnöstämme materiaaleja, joita käytämme tuotteissamme. Testautamme tuotteitamme myös säännöllisesti pistokokein Ruotsissa RISE-tutkimuslaitoksessa varmistaaksemme, että tuotteemme ovat lainsäädännön mukaisia eivätkä sisällä vaarallisia kemikaaleja.

Fluorihiilivedyt

Hööksin tuotteissa käytettävät pintakäsittelyaineet eivät sisällä fluorihiilivetyjä. Fluorihiilivetyjä on perinteisesti käytetty veden- ja lianhylkivyyskäsittelyyn. Tämän ryhmän aineet ovat hitaasti hajoavia ja hormonitoimintaa häiritseviä, ja niiden epäillään olevan syöpää aiheuttavia, minkä vuoksi Hööks ei käytä niitä tuotteissaan.

Biosidit

Hööks ei käytä tuotteissaan biosidejä, bakteereja torjuvia käsittelyjä. Biosidit poistavat hajua aiheuttavia bakteereja. Samalla ne tappavat myös hyödyllisiä bakteereja. Antibakteerinen käsittely heikkenee pesuissa ja käytössä, ja samalla aineet joutuvat ympäristöön ja aiheuttavat haittaa.

Eläinten suojelu

Hööksin tavoitteena on, että eläinperäiset tuotteisiin käytetään eläimiä, jotka ovat eläneet fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta hyvissä olosuhteissa. Tavarantoimittajien on noudatettava eläinten hyvinvointia koskevia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja. Pyrimme jatkuvasti parantamaan arvoketjumme jäljitettävyyttä, jotta havaitsemme mahdolliset kehittämiskohteet tavarantoimittajiemme toiminnassa.

  • Hööks on Fur Free Alliance -järjestön jäsen eikä käytä turkistuotannosta peräisin olevaa turkista. Käyttämämme turkis ja nahka on elintarviketeollisuuden sivutuotetta.
  • Hööks ei hyväksy mulesing-menetelmän käyttämistä. Villantuottajilta vaaditaan mulesing free -sertifikaatti sen varmistamiseksi, että menetelmää ei ole käytetty villan tuotannossa.
  • Hööks rajoittaa untuvan ja höyhenen käyttöä tuotteissaan. Tuotteissa käytettävä untuva on aina RDS-sertifioitua (Responsible Down Standard). Se tarkoittaa, että untuvaa ei ole nypitty eläviltä linnuilta eikä lintuja ole pakkosyötetty, vaan untuva on elintarviketeollisuuden sivutuotetta.

Paikallinen kestävyystyö

Pidämme paikallista kestävyystyötä tärkeänä, esimerkiksi:

  • Aaltopahvin, muovin, metallin yms. syntypaikkalajittelu ja kierrätys
  • Valaistuksen vaihtaminen LED-valoihin pääkonttorissa, toimistoissa ja varastossa. LED-valaistukseen vaihto meneillään myymälöissä. Uusissa myymälöissä käytetään alusta asti LED-valaistusta.
  • Sisäinen yhteiskuntavastuukoulutus ulkoisten asiantuntijayritysten ja -konsulttien kanssa

Toivomme, että kestävyystyömme inspiroi myös hevosalalla toimivia kollegoitamme ja kilpailijoitamme edistämään kestävyyttä ja yhteiskuntavastuuta.

BOM!

Webbläsaren du använder är diskad.

Vi rekommenderar dig att uppleva nya hemsidan med någon av följande webbläsare:

Google Chrome, SafariFirefox eller Microsoft Edge.