Kestävyystyö

Hööksillä on tavarantoimittajia Euroopassa ja muualla maailmassa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme parasta laatua ja palvelua sekä parhaat hinnat. Vastuullisuus on meille tärkeää, ja haluamme, että myös toimittajamme sitoutuvat vastuullisuuteen sekä lakien ja asetusten noudattamiseen.

Meillä on muun muassa seuraavia yhteiskuntavastuuseen ja kestävyyteen liittyviä hankkeita:

Code of conduct -ohje (ympäristöasiat mukaan lukien), jota on käytetty ja hiottu jo vuosia. Se sisältyy toimittajasopimuksiimme ja käsittelee muun muassa seuraavia asioita:

 • Lakien ja asetusten noudattaminen
 • Terveys ja turvallisuus
 • Työympäristö
 • Ympäristö
 • Kemikaalit
 • Minimipalkat
 • Työajat
 • Lapsityövoiman käyttökielto
 • Järjestäytymisvapaus

Muita toimenpiteitä:

 • Käynnit valittujen toimittajien luona
 • Toimittajien arviointi
 • Jäsenyys hevosalan yritysten kansainvälisessä yhteenliittymässä. Jäseniä tuetaan toimittajien tarkistamisessa.
 • REACH- ja POP-asetusta sekä biosididirektiiviä koskeva sopimus toimittajien kanssa
 • Tuotteiden kemikaalipitoisuuksien jatkuva valvonta pistokokein Swerea IVF:ssä
 • Pohjoismaisen kemikaaliryhmän jäsenyys
 • Fur Free Alliance -jäsenyys
 • Aaltopahvin, muovin, metallin yms. syntypaikkalajittelu ja kierrätys
 • Sisäinen yhteiskuntavastuukoulutus ulkoisten yritysten ja konsulttien kanssa
 • Tavoitteena jatkuva kehittäminen, työolojen parantaminen yhteistyössä toimittajien kanssa ja elintason kohentaminen toimittajien toimintamaissa kaupan avulla
 • Toivomme, että työmme inspiroi myös hevosalalla toimivia kilpailijoitamme ja kollegoitamme edistämään kestävyyttä ja yhteiskuntavastuuta.