Tips inför hästköp

Som du säkert vet är det ett stort ansvar ha häst. Det är ditt ansvarar att hästen mår bra och sköts väl varje dag. Se till att du har den kunskap som krävs för att klara av det. Är det en minderårig som ska ha hästen är det den personens föräldrar som har huvudansvaret. Du behöver vara väl förberedd inför de kostnader som uppstår när du köper häst. Se till att räkna med driftkostnaderna som inom en tid säkerligen går om inköpskostnaden. Börja skriva på en budget för att vara så förberedd som möjligt på kostnader.

Rätt häst för dig

Det gäller att hitta den häst som är rätt för dig och dina önskemål. Ett bra tips är att ta hjälp av en erfaren person. Ta reda på så mycket du kan om hästens historia, då är det mer troligt att du väljer den häst som är rätt för dig. Om du vet hur hästen är uppfödd och tränad så har du större chans att förstå hur hästen kommer fungera för dig. Finns det flera än en ägare så ta kontakt med dessa, de kan dela med sig av viktig information.

Viktiga dokument som följer hästen

För det första ska alla hästar ha ett hästpass som du alltid ska få vid hästköp, acceptera aldrig att få det senare. Det gäller även om du är fodervärd eller hyr en häst. Kopia av pass är inte giltigt. Undantaget är om det följer med ett föl vid köp av ett sto. För unga föl finns inget krav på pass.

Ska du ta in en häst från utlandet måste hästen ha ett hälsointyg av en veterinär innan den tas in i Sverige. Här kan du läsa mer om vad som gäller när du tar in hästar i Sverige. När hästen har kommit till Sverige ska den registreras hos en svensk avelsorganisation eller registerförande förening. Du kan läsa mer om att registrera hästar här.

Besiktning av hästen

När du har hittat en häst som du tycker om bör du kritiskt granska att den uppfyller dina önskemål. De flesta hästköpare vill att hästen besiktigas av veterinär före köpet, men det är inget krav. Om hästen ska försäkras kan det dock behövas ett friskintyg. Välj helst en veterinär som du som köpare har förtroende för, och var gärna med vid undersökningen. Fråga veterinären om du inte förstår kommentarerna i intyget, och be om veterinärens bedömning.

När hästen kommer till sitt nya hem

Tänk på att en ny häst alltid innebär en smittrisk. Risken är störst om den kommer från ett annat land eller från ett stall med stor omsättning av hästar. Helst bör du därför isolera nya hästar i en särskild stallavdelning under de första veckorna, för att eventuella sjukdomssymtom ska hinna visa sig. Tänk på att även människor kan föra med sig smittan, så var noga med handtvätt och rutiner om du rör dig både i isoleringen och hos de andra hästarna.

Att introducera hästen i flocken

Hästar är flockdjur och har behov av social kontakt för sitt välbefinnande. Helst bör hästar därför hållas tillsammans med andra hästar, och de bör gärna gå i flock. När nya hästar introduceras kan det bli oroligt i flocken. Det finns en risk att hästen blir sparkad, men denna risk måste vägas mot välfärdsrisken för en häst utan direktkontakt med andra hästar. För att göra introduktionen i flocken så smidig som möjligt bör man därför ha en tillräckligt stor hage, för att undvika att någon blir trängd.

Planera för slutet av hästens liv när du köper häst

Det kan kännas avlägset att tänka på slutet av hästens liv redan när du köper häst, men det finns goda skäl att göra det. Bland annat innebär avlivning och omhändertagande en stor kostnad om du inte har möjlighet att slakta hästen, och då är det bra att vara förberedd på det.

Av passet framgår det om hästen är tagen ur livsmedelskedjan, vilket i så fall innebär att du inte kommer att kunna lämna hästen för slakt, utan måste få den omhändertagen på annat sätt vid livets slut. Läs mer om slakt och avlivning på våra sidor om slutet av hästens liv.

 Läs mer om att vara hästägare på Jordbruksverkets sida, klicka här!

Källa till texten om att bli hästägare: Jordbruksverket

Finansiering

Vårt systerbolag Wästgöta Finans erbjuder trygga privatlån upp till 300 000 kronor och du ansöker på hemsidan och får svar direkt.

Läs mer om att låna till häst

Yksikään tuote ei vastaa valittuja suodattimia.